Is the lady for turning ? – Vrouwelijk leiderschap in beeld – Rozemarijn Dols

The lady is not for turning’ is een uitspraak van Margaret Thatcher, die daarmee duidelijk maakte zich niet te laten weerhouden van haar plannen. Hoe kijken we naar dit soort sterke vrouwen? Voor sommigen zijn ze een rolmodel, bij anderen roepen ze vooral weerstand op.

Wat beschouwen we als succesvol, wanneer is er sprake van ontsporen? In ‘Is the lady for turning?’ worden vele beelden van vrouwelijk leiderschap aangereikt waaraan iedereen zich kan spiegelen. Rolmodellen uit films en documentaires die tot de verbeelding spreken en kunnen inspireren, maar die ook waarschuwen voor een aantal universele valkuilen.

We leren tenslotte van onze idolen, maar misschien nog wel veel meer van allergieën. De voorbeelden worden toegelicht met inzichten vanuit de psychologie; daarnaast bevat het boek kijk- en leestips en reflectievragen over leiderschap.

75 creatieve werkvormen – Rozemarijn Dols & Josine Gouwens

Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even voor wat het is en zoek je je grenzen op door zoveel mogelijk out of the box-denken. Je laat je verbeelding spreken om tot inspirerende nieuwe ideeën te komen. In andere gevallen heb je juist je logische denkvaardigheden nodig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken of een idee te beoordelen.

’75 werkvormen voor creatieve sessies’ bevat inspirerende werkvormen voor verschillende fasen in het creatieve proces die je uitdagen om de grenzen van je gedachten op te rekken. Van voorwaarden scheppen tot obstakels overwinnen. Van het bedenken van originele ideeën tot de eerste uitwerking ervan. De werkvormen zijn uitgewerkt voor creatieve sessies met groepen, maar kunnen soms ook voor individuele brainstormsessies gebruikt worden. Zo kun je op verschillende manieren werken aan het tot stand komen van nieuwe ideeën die uiteindelijk tot innovaties en verbeteringen leiden.

  • Herziene editie, aangevuld met 16 nieuwe inspirerende werkvormen en veel nieuwe variaties.
  • Geschikt voor managers, beleidsmedewerkers, trainers, consultants, professionele facilitators, etc.
  • Met een handig schema om snel tot een geschikte werkvorm te komen.
  • Van eerdere edities meer dan 12.500 exemplaren verkocht!

Professionele loopbaancoaching – Rozemarijn Dols & Moniek Hiemink

Loopbaancoaching is een vrij jonge professie, die door verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen volop in beweging is. In deze tijd van talloze studiekeuzemogelijkheden voor jongeren, het wegvallen van lifetime-employment, krapte op de arbeidsmarkt, burn-out onder dertigers en het vitaal houden van vijftigers en zestigers, schreeuwt het vak om professionalisering.

Professionele loopbaancoaching is een boek voor professionals die zich bezighouden met loopbaanvraagstukken. Deze herziene uitgave biedt niet alleen een geactualiseerd overzicht van de belangrijkste denkwijzen, methoden en technieken, maar ook veel praktische tips. Aan bod komen onderwerpen als keuzebegeleiding, competentiecoaching, levenscoaching, loopbaancounseling en coaching bij stress of burn-out. Daarmee biedt het boek een breed overzicht van mogelijke loopbaanvragen en is het een onmisbare gereedschapskist voor iedere loopbaancoach die zich wil professionaliseren en verdiepen!

– Professionele loopbaancoaching is een everseller waarvan inmiddels al meer dan 12.500 exemplaren zijn verkocht.
– Aan deze editie is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over studie- en beroepskeuzebegeleiding voor jongeren die verdwalen in het oerwoud van mogelijkheden en daardoor vaak keuzestress ervaren.
– Vanwege de praktische toepasbaarheid wordt het in veel verschillende opleidingen op het gebied van loopbaancoaching gebruikt.

Gelukkig veranderen, net als in de film…

Onze wereld wordt steeds dynamischer en complexer. Dit vraagt veel van het verandervermogen van mensen en organisaties. Hierbij spelen vier componenten een cruciale rol: inhoud, procedures, relaties en de cultuur van de organisatie. Met name voor de menselijke component is te weinig oog, en dat is precies waar het succes van de verandering in schuilt.

We vinden het vaak moeilijk om adequaat met gedrags- en culturele aspecten om te gaan of die bespreekbaar te maken. In deze tijd van beeldtaal zijn filmfragmenten een heel bruikbare manier om er met elkaar in gesprek te gaan. Filmfragmenten bieden namelijk een startpunt voor het bespreken van lastige situaties of gedrag, maar ze zijn ook heel goed bruikbaar voor de reflectie op eigen handelen en dat van collega’s.

– Op basis van ervaringen opgedaan met de Gateway-methode, het model om veranderprocessen in een vroegtijdig stadium in kaart te brengen.
– Inclusief toolkit met bruikbare filmfragmenten.
– Met Pieter Frijns als hoofdauteur en co-auteur Rozemarijn Dols, succesauteur van o.a. 60 werkvormen voor creatieve sessies, Professionele loopbaancoaching en De coach als regisseur.

Bevrijdingsspel, onderzoeken en loslaten van belemmerende overtuigingen

Een cliënt of coachee heeft een plan, wil iets opleveren en wil de droom waarmaken. Toch wordt de cliënt ergens tegengehouden door gedachten die elke geestkracht in één klap tenietdoen. Wat eerst zo dichtbij leek, is soms heel ver weg. Wat houdt de cliënt nu echt tegen?

Het zijn vaak belemmerende overtuigingen als ‘Ik moet alles onder controle houden’, ‘Ik ben niet goed genoeg zoals ik ben’ of ‘Ik wil niet afhankelijk zijn’. Ze houden iemand gevangen en staan in de weg om de stappen te zetten die nodig te zijn en houden groeimogelijkheden tegen.

Het boek biedt een theoretische achtergrond over het onderzoeken en loslaten van belemmerende overtuigingen en geeft aanwijzingen hoe de coach de diverse spelvormen kunt gebruiken.
Op een gerichte en diepgaande wijze worden belemmerende overtuigingen onderzocht en losgelaten door het ‘bevrijdingsspel’. Dit kaartspel zet de coachee aan het denken en helpt om zelfcensuur te laten vallen. Het laat zien hoe belemmerende overtuigingen herkend en getoetst kunnen worden en hoe deze positief omgebogen kunnen worden.

Angstcultuur – krijg grip op angst in organisaties

Angstcultuur: het begrip duikt met regelmaat op in de media. En steevast rollen er koppen. Maar wanneer kun je eigenlijk met recht spreken van een angstcultuur in een organisatie? ‘Angstcultuur’ is het eerste Nederlandstalige boek over dit onderwerp. Eindelijk is er nu een duidelijke definitie van de term ‘angstcultuur’.

Hoe ontstaat een angstcultuur? Waar zijn mensen bang voor? En waarom nemen bange mensen niet domweg ontslag? Wat kun je doen om zo’n cultuur te voorkomen? En hoe grijp je in als er eenmaal een angstcultuur is ontstaan? Lees meer

Topman in de touwen – NRC 22 juli 2017

Topman in de touwen

Werkdruk
Praten over zwaktes is taboe in de top van multinationals, psychologische begeleiding is zeldzaam. Maar soms wordt topbestuurders de druk te groot.

Door onze redacteuren Teri van der Heijden en Joris Kooiman
Amsterdam.

Macht, prestige, rijkdom. Die begrippen associeert de buitenwacht met bestuurders van grote bedrijven. Zijzélf noemen ook andere kenmerken van hun baan. Eenzaamheid bijvoorbeeld, en excessieve druk, vooral in tijden van crisis. Falen is geen optie, laat staan afhaken. Maar wat als het allemaal teveel wordt?
Deze week kondigde topman Ton Büchner van verfbedrijf AkzoNobel aan terug te treden. Het zou „zijn gezondheid in gevaar brengen als hij zich nog langer zou blootstellen aan de druk die zijn baan met zich meebrengt”, zei president-commissaris Antony Burgmans in een toelichting. Wat er precies met Büchner aan de hand is, heeft AkzoNobel niet bekendgemaakt. Of zijn gezondheidsproblemen fysiek of mentaal zijn evenmin. Het bedrijf wilde niet aan dit artikel meewerken. Lees meer

Houston recensie TvOO

Houston recensie TvOO