Berichten

Is the lady for turning ? – Vrouwelijk leiderschap in beeld – Rozemarijn Dols

The lady is not for turning’ is een uitspraak van Margaret Thatcher, die daarmee duidelijk maakte zich niet te laten weerhouden van haar plannen. Hoe kijken we naar dit soort sterke vrouwen? Voor sommigen zijn ze een rolmodel, bij anderen roepen ze vooral weerstand op.

Wat beschouwen we als succesvol, wanneer is er sprake van ontsporen? In ‘Is the lady for turning?’ worden vele beelden van vrouwelijk leiderschap aangereikt waaraan iedereen zich kan spiegelen. Rolmodellen uit films en documentaires die tot de verbeelding spreken en kunnen inspireren, maar die ook waarschuwen voor een aantal universele valkuilen.

We leren tenslotte van onze idolen, maar misschien nog wel veel meer van allergieën. De voorbeelden worden toegelicht met inzichten vanuit de psychologie; daarnaast bevat het boek kijk- en leestips en reflectievragen over leiderschap.

75 creatieve werkvormen – Rozemarijn Dols & Josine Gouwens

Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even voor wat het is en zoek je je grenzen op door zoveel mogelijk out of the box-denken. Je laat je verbeelding spreken om tot inspirerende nieuwe ideeën te komen. In andere gevallen heb je juist je logische denkvaardigheden nodig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken of een idee te beoordelen.

’75 werkvormen voor creatieve sessies’ bevat inspirerende werkvormen voor verschillende fasen in het creatieve proces die je uitdagen om de grenzen van je gedachten op te rekken. Van voorwaarden scheppen tot obstakels overwinnen. Van het bedenken van originele ideeën tot de eerste uitwerking ervan. De werkvormen zijn uitgewerkt voor creatieve sessies met groepen, maar kunnen soms ook voor individuele brainstormsessies gebruikt worden. Zo kun je op verschillende manieren werken aan het tot stand komen van nieuwe ideeën die uiteindelijk tot innovaties en verbeteringen leiden.

  • Herziene editie, aangevuld met 16 nieuwe inspirerende werkvormen en veel nieuwe variaties.
  • Geschikt voor managers, beleidsmedewerkers, trainers, consultants, professionele facilitators, etc.
  • Met een handig schema om snel tot een geschikte werkvorm te komen.
  • Van eerdere edities meer dan 12.500 exemplaren verkocht!

Professionele loopbaancoaching – Rozemarijn Dols & Moniek Hiemink

Loopbaancoaching is een vrij jonge professie, die door verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen volop in beweging is. In deze tijd van talloze studiekeuzemogelijkheden voor jongeren, het wegvallen van lifetime-employment, krapte op de arbeidsmarkt, burn-out onder dertigers en het vitaal houden van vijftigers en zestigers, schreeuwt het vak om professionalisering.

Professionele loopbaancoaching is een boek voor professionals die zich bezighouden met loopbaanvraagstukken. Deze herziene uitgave biedt niet alleen een geactualiseerd overzicht van de belangrijkste denkwijzen, methoden en technieken, maar ook veel praktische tips. Aan bod komen onderwerpen als keuzebegeleiding, competentiecoaching, levenscoaching, loopbaancounseling en coaching bij stress of burn-out. Daarmee biedt het boek een breed overzicht van mogelijke loopbaanvragen en is het een onmisbare gereedschapskist voor iedere loopbaancoach die zich wil professionaliseren en verdiepen!

– Professionele loopbaancoaching is een everseller waarvan inmiddels al meer dan 12.500 exemplaren zijn verkocht.
– Aan deze editie is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over studie- en beroepskeuzebegeleiding voor jongeren die verdwalen in het oerwoud van mogelijkheden en daardoor vaak keuzestress ervaren.
– Vanwege de praktische toepasbaarheid wordt het in veel verschillende opleidingen op het gebied van loopbaancoaching gebruikt.

Gelukkig veranderen, net als in de film…

Onze wereld wordt steeds dynamischer en complexer. Dit vraagt veel van het verandervermogen van mensen en organisaties. Hierbij spelen vier componenten een cruciale rol: inhoud, procedures, relaties en de cultuur van de organisatie. Met name voor de menselijke component is te weinig oog, en dat is precies waar het succes van de verandering in schuilt.

We vinden het vaak moeilijk om adequaat met gedrags- en culturele aspecten om te gaan of die bespreekbaar te maken. In deze tijd van beeldtaal zijn filmfragmenten een heel bruikbare manier om er met elkaar in gesprek te gaan. Filmfragmenten bieden namelijk een startpunt voor het bespreken van lastige situaties of gedrag, maar ze zijn ook heel goed bruikbaar voor de reflectie op eigen handelen en dat van collega’s.

– Op basis van ervaringen opgedaan met de Gateway-methode, het model om veranderprocessen in een vroegtijdig stadium in kaart te brengen.
– Inclusief toolkit met bruikbare filmfragmenten.
– Met Pieter Frijns als hoofdauteur en co-auteur Rozemarijn Dols, succesauteur van o.a. 60 werkvormen voor creatieve sessies, Professionele loopbaancoaching en De coach als regisseur.

Bevrijdingsspel, onderzoeken en loslaten van belemmerende overtuigingen

Een cliënt of coachee heeft een plan, wil iets opleveren en wil de droom waarmaken. Toch wordt de cliënt ergens tegengehouden door gedachten die elke geestkracht in één klap tenietdoen. Wat eerst zo dichtbij leek, is soms heel ver weg. Wat houdt de cliënt nu echt tegen?

Het zijn vaak belemmerende overtuigingen als ‘Ik moet alles onder controle houden’, ‘Ik ben niet goed genoeg zoals ik ben’ of ‘Ik wil niet afhankelijk zijn’. Ze houden iemand gevangen en staan in de weg om de stappen te zetten die nodig te zijn en houden groeimogelijkheden tegen.

Het boek biedt een theoretische achtergrond over het onderzoeken en loslaten van belemmerende overtuigingen en geeft aanwijzingen hoe de coach de diverse spelvormen kunt gebruiken.
Op een gerichte en diepgaande wijze worden belemmerende overtuigingen onderzocht en losgelaten door het ‘bevrijdingsspel’. Dit kaartspel zet de coachee aan het denken en helpt om zelfcensuur te laten vallen. Het laat zien hoe belemmerende overtuigingen herkend en getoetst kunnen worden en hoe deze positief omgebogen kunnen worden.

Houston recensie TvOO

Houston recensie TvOO

Houston we’ve got a problem – Rozemarijn Dols

Films en series geven een verrassende kijk op wat zich op de werkvloer afspeelt, zo staat te lezen op de omslag van Houston, we’ve got a problem – Leiderschapslessen uit films van Rozemarijn Dols. In deze preview legt Dols uit wat leiders van rolmodellen kunnen leren.
Topbestuurder Frans Swarttouw gaf in zijn laatste interview het volgende antwoord op de vraag of hij wel met macht kon omgaan: ‘Wat mij in het leven verbaasd heeft, is wat er met mensen gebeurt als zij aan de macht komen. Bij sommige mensen lijkt het wel of er een schakelaar om gaat. Ze luisteren niet meer, ze consulteren niet meer, ze worden verrukt van de machten van zichzelf. Er zijn er bij, die naar mijn mening, absoluut gek worden. Die alleen nog maar over zichzelf denken en praten. Nou is die verleiding groot. De grote kunst is om daar niet in te trappen. Ik verbeeld me dat ik me daar redelijk verre van heb gehouden.’ Lees meer

Leiderschap in beeld: vrouwelijke Leiders

Vrouwelijke leiders

De coach als regisseur – Rozemarijn Dols

Scènes uit films geven een coachee helder inzicht in zijn eigen gedrag en de dilemma’s waarmee hij worstelt. Ze bevatten krachtige metaforen, houden een spiegel voor en leveren altijd levendige discussies op. En dat versnelt de ontwikkeling aanzienlijk. De coach als regisseur laat zien hoe u uw interventies effectiever maakt met filmfragmenten.

In Beeld – a Late Quartet

IN-BEELD-3-A-late-quartet-