Yvonne Vrolijk

IMG_4135v6_ppYvonne Vrolijk

Algemene introductie : Yvonne Vrolijk studeerde klinische en ontwikkelingspsychologie aan de VU van Amsterdam. In de jaren daaropvolgend heeft zij de post academische opleiding tot systeem- en relatietherapeut afgerond. Na een 10 tal jaren werkzaam te zijn geweest in zowel de ambulante als intramurale zorg, is zij zich gaan toeleggen op psychologische processen in bedrijven. Zij volgde in deze periode een postdoctorale opleiding arbeid en organisatie (MA) aan de Universiteit van Utrecht.
Zij werkte enige jaren bij het IHRM in de Haag in een samenwerkingsverband met M. Kets de Vries (Insead). Sinds 1999 werkt zij als zelfstandige. Zij is oprichter en partner van de Nieuwe Verdieping.

Organisatieadvies

Yvonne Vrolijk werkt sinds 1994 voor diverse grote professionele organisaties, bedrijven en overheden. In samenspraak met de top van deze organisaties ontwerpt zij verander- en ontwikkelingsprogramma’s, die ten doel hebben de effectiviteit en veerkracht van medewerkers en organisatie te verhogen. Bij het uitvoeren van deze programma’s komen ook conflicten boven tafel, die zij vervolgens goed kan hanteren en tot een oplossing kan brengen. Zij heeft veel ervaring als executive coach in het begeleiden van directieteams en Raden van Bestuur.

Coaching en training

Yvonne Vrolijk coacht ook individuen in hun persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling. Coaching vindt plaats op het snijvlak met de organisatie, dat wil zeggen dat invloed van de organisatie op het individu en vice versa een rol speelt. Dergelijke coaching kan ook in teamverband plaatsvinden. De persoonlijke ontwikkeling en het teamontwikkeling gaan dan hand in hand, ten dienste van een betere samenwerking.

Kennis en kunde

De koppeling van kunde en ervaring van Yvonne Vrolijk hebben geleid tot heldere inzichten, die leiden tot hogere effectiviteit en een goeie sfeer op de werkvloer. Basis uitgangspunt hierbij is dat de oplossingen gezocht moeten in de wisselwerking tussen individuen en de organisatie.

Publicaties: In relaties ligt de ruimte waar cultuur ontstaat. M&O 2006