Jeannette van Huët

jeanette van huetwerkte zeven jaar in diverse managementfuncties bij Randstad Uitzendbureau. Ruim 17 jaar geleden liet ze de dagelijkse operationele aansturing achter zich en ging verder als trainer, coach en adviseur. Zij heeft zich de eerste 10 jaar in dit vak ontwikkeld bij twee grote vooraanstaande adviesbureaus. Jeannette is in haar loopbaan als adviseur gestart als organisatie adviseur. Organisaties begeleiden bij verbeterprocessen heeft geleid tot de vele leiderschapsprogramma’s in allerlei soorten en maten die ze heeft vormgegeven en heeft begeleid.

Directie krijgt maar zelden feedback van medewerkers, die het beoordelen van hun meerdere vaak als risicovol ervaren. Tegelijkertijd hebben ook zij behoefte aan terugkoppeling. Er wordt niet voor niets gezegd: it’s lonely at the top. Jeannette is onafhankelijk en biedt directeuren en managers de gelegenheid om te klankborden en hun twijfels bespreekbaar te maken. Hoe ga je om met politieke krachtenvelden? Hoe blijf je dichtbij jezelf terwijl de omgeving wat anders vraagt? Wat is nodig om de boel in beweging te krijgen? En welke (remmende) rol speel je als leidinggevende zelf in dat proces? Jeannette nodigt uit tot reflectie en verheldert gedragsmatige effecten.

Jeannette werkt sinds 2007 voor zichzelf en is aangesloten bij het maatschap De Nieuwe Verdieping. Zij werkt voor profit en non-profit organisaties. Zij adviseert het hoger en midden management op het gebied van cultuur en competenties, waardoor betere resultaten worden behaald. Haar optreden kan worden gekenmerkt door een oprechte betrokkenheid en een tomeloze energie. Ze krijgt  mensen in beweging en weet hen aan te zetten tot verkennen van nieuwe mogelijkheden. Haar opdrachtgevers en kandidaten omschrijven haar als ‘to the point’, in staat tot de essentie te komen, krachtig en humorvol.

Organisatieadvies

Volgens Jeannette is veranderen is mensenwerk. Nog te vaak wordt er onvoldoende stilgestaan bij de zgn. ‘zachte’ kant van veranderen. Wat drijft mensen? Wat zijn hun kwaliteiten? Wat belemmert hen en wat brengt hen in beweging? Wat zijn functionele en disfunctionele patronen en welk effect heeft de groep op de leider en visa versa. Jeannette zet mensen op het spoor van hun intrinsieke motivatie, om vervolgens te onderzoeken hoe deze optimaal benut kan worden. Motieven en gedrag vormen samen met managementstijl, processen en systemen de bedrijfscultuur – de ziel van de organisatie.

De rol die Jeannette in deze trajecten vervuld is die van betrokken en kritische buitenstaander, sparringspartner en vraagbaak, spiegel, advocaat van de duivel en facilitator. Organisatie ontwikkeling kan niet zonder ontwikkeling van gedrag en bestaande patronen, waarden en overtuigingen. Vanuit de kennis die Jeannette heeft op deze gebieden werkt zij graag vanuit partnership met de klant en andere samenwerkingspartijen om de gewenste verandering te doen slagen.

(Team-) Coaching en training

Jeannette coacht individuen en teams. Bij de coaching vindt zij het belangrijk dat er een duidelijk doel is en een gedeeld kader aangaande het vertrekpunt en de randvoorwaarde waarbinnen de gewenste ontwikkeling kan plaatsvinden. Als coach betrekt Jeannette altijd de context bij de leervraag. Immers een omgeving beïnvloedt altijd. Jeannette coacht zowel professionals als leidinggevenden. Soms vanuit een disfunctioneren of ongezonde werkpatronen, soms vanuit talentenprogramma’s.

Kennis en kunde

Na bijna 25 jaar in het vak als leidinggevende en als trainer/coach is het arsenaal aan modellen en theoretische kaders groot. In de handelswijze van Jeannette staan deze nooit centraal. Afhankelijk van de situatie valt zij terug op de kaders. Vanzelfsprekend vormen zij wel de bril van waaruit zij waarneemt.