Gelukkig veranderen, net als in de film…

Onze wereld wordt steeds dynamischer en complexer. Dit vraagt veel van het verandervermogen van mensen en organisaties. Hierbij spelen vier componenten een cruciale rol: inhoud, procedures, relaties en de cultuur van de organisatie. Met name voor de menselijke component is te weinig oog, en dat is precies waar het succes van de verandering in schuilt.

We vinden het vaak moeilijk om adequaat met gedrags- en culturele aspecten om te gaan of die bespreekbaar te maken. In deze tijd van beeldtaal zijn filmfragmenten een heel bruikbare manier om er met elkaar in gesprek te gaan. Filmfragmenten bieden namelijk een startpunt voor het bespreken van lastige situaties of gedrag, maar ze zijn ook heel goed bruikbaar voor de reflectie op eigen handelen en dat van collega’s.

– Op basis van ervaringen opgedaan met de Gateway-methode, het model om veranderprocessen in een vroegtijdig stadium in kaart te brengen.
– Inclusief toolkit met bruikbare filmfragmenten.
– Met Pieter Frijns als hoofdauteur en co-auteur Rozemarijn Dols, succesauteur van o.a. 60 werkvormen voor creatieve sessies, Professionele loopbaancoaching en De coach als regisseur.