Werkwijze

De Nieuwe Verdieping werkt met maatwerkprogramma’s. Dat wil zeggen dat de aanpak altijd afgestemd wordt op de specifieke vragen van de opdrachtgever. Hierbij wordt uitgegaan van een zorgvuldige analyse van de wensen en verbeterpunten van de organisatie. Ondanks het unieke karakter van ieder programma is een aantal aspecten kenmerkend in onze werkwijze.

Geïntegreerd aanbod

Een complex werkveld vraagt om een geïntegreerde aanpak. Verandering op gedrag en attitude staan nooit op zichzelf. Een gewenste cultuurverandering heeft ook consequenties voor systemen, structuren en processen.

Prikkelend en effectief

De leergangen, trainingen en workshops zijn prikkelend en zetten de deelnemers aan tot reflectie. Tijd nemen voor reflectie en verdieping leidt paradoxaal genoeg tot effectiever en sneller handelen op de werkvloer.

Resultaat- en praktijkgericht

Het aanbod van De Nieuwe Verdieping is gericht op het boeken van zichtbaar resultaat door zoveel mogelijk aan te sluiten op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Wij doen dit onder meer aan de hand van ingebrachte casuïstiek.

Persoonlijk en zorgvuldig

De leergangen/trainingen worden zoveel mogelijk toegesneden op de persoonlijke leerbehoefte van elke deelnemer. Er wordt daarbij gekeken naar ieders waarden, drijfveren en belemmerende overtuigingen. Bij de samenstelling van de groepen houden wij zoveel mogelijk rekening met achtergrond, persoonlijkheid en matching van de verschillende deelnemers.

Uniek

De trainingen die worden gegeven door De Nieuwe Verdieping zijn geen standaard-trainingen. Elke vraag van een organisatie is uniek en zullen wij ook als zodanig benaderen.

Langdurig effect

Een vaak gehoorde klacht over programma’s op het gebied van leidinggeven en samenwerken is het beperkte effect. De Nieuwe Verdieping heeft daarom programma’s ontwikkeld die door hun opzet en intensiteit een langdurig effect hebben. Dat wordt versterkt doordat ‘onderhoud’ een integraal onderdeel is van de programma’s.

© 2020 De Nieuwe Verdieping