Gedachtegoed

Bij modern leiderschap is zelfkennis/zelfreflectie een belangrijke voorwaarde. Welke leiderschapsstijl zet jij in als leidinggevende?

Leiders moeten een faciliterend klimaat bieden, waarbij men komt tot effectieve besluitvorming.

Daarnaast is het belangrijk dat leiders hun team “an environment of psychological safety” bieden. Teamleden dienen zich veilig te voelen en zo min mogelijk zelfcensuur toe te passen.

Ook dienen leidinggevenden ‘ownership’ te tonen; ze dienen zich verantwoordelijk te voelen voor de cultuur en de performance van de organisatie.

Voorwaarde voor het succes van onze leiderschapsprogramma’s is het creëren van een veilig en prettig leerklimaat, waarbij mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen en wij hen helpen grenzen te verkennen en te verleggen. Inzicht vergroten, effectief leren communiceren en beïnvloeden, identificatie met visie, strategie en doelstellingen van de organisatie, en de versterking van leiderschapswaarden behoren tot aandachtspunten binnen onze programma’s.

We zijn gericht op de wijze waarop mensen leren en maken onderscheid tussen singleloop learning en doubleloop learning (systeemtheorie).

Singeloop learning staat voor het leerprincipe actie-reactie, zoals het aanleren of trainen van vaardigheden die nodig zijn voor het oplossen van een bepaald probleem.

Doubleloop learning staat voor het leerprincipe dat diepgaande verandering bereikt wordt door reflectie op de leidende principes van het eigen gedrag en door deze expliciet te maken. Zelfreflectie is voor leidinggevenden een belangrijke voorwaarde.

In onze programma’s laten we leidinggevenden kritisch reflecteren op hun eigen gedrag en onderzoeken hoe dit bijdraagt aan de context en de wijze waarop zij problemen definiëren.

© 2020 De Nieuwe Verdieping