Jan Bruijn

jan-bruijnstudeerde Economie (propedeuse) en Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en volgde daarna de huisartsenopleiding, gevolgd door A-opleiding Psychiatrie. In 1990 kreeg hij zijn registratie als psychoanalyticus en in 2001 promoveerde hij op het onderwerp behandeling van depressieve stoornissen. Hij werkte vanaf 1978 als arts-assistent Psychiatrie bij diverse afdelingen en vanaf 1983 tot 2006 als psychiater en academisch hoofdspecialist op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC.

Organisatieadvies

Van 2006 tot 2009 was hij medisch manager van een grote GGZ-organisatie. In 2008 rondde hij zijn MBA-Health af te Rotterdam. Vanaf 2006 heeft hij diverse interim- en coachingopdrachten vervuld. Tot slot vervult hij ook een aantal commissie- en bestuursfuncties bij verschillende beroepsverenigingen, Universiteit van Rotterdam, Redactieraad en Klachtencommissie. 

Coaching & training

In zijn rol als (waarnemend) hoofd van een academische afdeling Psychiatrie en in zijn rol als medisch manager van de sector volwassenen van een grote GGZ-organisatie heeft Jan Bruijn vele leidinggevenden gecoacht en getraind. Deze ruime ervaring stelt hem in staat bij de betrokken leiders een proces op gang te brengen dat via toegenomen emotioneel inzicht in het persoonlijk functioneren leidt tot adequaat leiderschap en een verbetering van de samenwerkingsrelaties. Interactie tussen dieptestructuur en oppervlakte structuur van de organisatie is hierbij een belangrijk aspect.

Kennis & kunde

Jan Bruijn is zowel psychiater/psychoanalyticus als bedrijfskundige voor de gezondheidszorg. Tijdens zijn MBA-opleiding schreef hij een thesis over de voorwaarden voor duurzaam succesvol ondernemen in de Geestelijke Gezondheidszorg, waarbij vooral de kenmerken van de managementstijl, de medewerkers en de cultuur bepalend bleken te zijn.

In zijn aanpak integreert hij zijn expertise betreffende individuele psychodynamiek en groepsdynamische processen. Uitgangspunt hierbij is dat onbewuste psychische processen en het verleden van elk individu grote invloed hebben op het functioneren in het heden en dat kwaliteit van leiderschap in grote mate samen hangt met zelfkennis. Het verwerven van gevoelsmatig inzicht in de (onbewuste) belemmeringen die het nieuwe functioneren in de weg staan is hierbij essentieel. Het resultaat is sterke motivatie tot vernieuwd leiderschap en inzicht in de persoonlijke (onbewuste) processen die dit belemmeren.

Publicaties

Jan Bruijn heeft vele artikelen en boeken op zijn naam staan met een accent op de diagnostiek en behandeling van depressie.