WORKSHOPS

TEAMCOACHING

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

COACHING

|

|

|

INTERVISIE & INSTRUMENTEN

Over de Nieuwe Verdieping

De Nieuwe Verdieping is een maatschap van zes leden: organisatiepsychologen, klinisch psychologen en een psychiater. Onze expertise ligt in het ontwerpen en uitvoeren van leiderschapsprogramma’s bij (cultuur)veranderingen in de medische context.

Leidinggevenden bepalen de cultuur van de organisatie. De manier waarop zij de gewenste cultuurverandering vormgeven in hun leiderschap dient als voorbeeld voor de rest van de organisatie. De Nieuwe Verdieping ziet daarom nauwe betrokkenheid met Raden van Bestuur/directies op de gewenste cultuurverandering als een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van een verandertraject.

We ontwikkelen onze programma’s na een zorgvuldige analyse van de vraagstelling en de behoeften van de organisatie.

Naast leiderschapsprogramma’s worden we ook graag betrokken bij coachingsvraagstukken, intervisiebegeleiding en stroef verlopende samenwerkingsrelaties.

De Nieuwe Verdieping is CRKBO-geregistreerd en is daarmee door de overheid erkend als opleidingsinstituut en vrijgesteld van BTW.

Lopende Programma’s

Vanaf 2009 hebben wij een groot opgezet leiderschapsprogramma ontworpen en uitgevoerd bij het Erasmus MC in Rotterdam. Nog steeds lopen er trajecten zoals intervisie, teamcoaching, duocoaching, leiderschapsprogramma’s voor medisch specialisten en nieuwe medewerkers.

De Nieuwe Verdieping heeft in samenwerking met het Erasmus MC  een landelijk draaiboek Teamgericht Leiderschap ontwikkeld voor alle Academische Ziekenhuizen in Nederland in opdracht van de Stichting Sofokles.

De Nieuwe Verdieping maakt deel uit van het Challenge en Support programma, een persoonlijk ontwikkelprogramma voor Medisch Specialisten (in opleiding) voor het LUMC en Sophia kinderziekenhuis.

De Nieuwe Verdieping een belangrijk aandeel in het leiderschapsprogramma van UMC Utrecht Connecting Leaders. Dit programma loopt door tot en met 2019. Daarnaast verzorgen wij voor het UMCU diverse (team)coachingen.

De Nieuwe Verdieping heeft ook de opdracht van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis gekregen om de leiderschapsontwikkeling binnen het ziekenhuis vorm te geven. Dit programma loopt door in 2019.

Voor het OLVG OOST en OLVG WEST verzorgt De Nieuwe Verdieping coaching, duocoaching, mediation en leiderschapsprogramma’s.

Onze opdrachtgevers

Testimonials

Per 1 januari 2016 is duo-management ingevoerd op mijn afdeling. Dit betekende voor mij dat ik, als unithoofd, samen met de medisch coördinator(nucleair geneeskundige) verantwoordelijk werd voor de processen binnen de modaliteit ‘Nucleaire Geneeskunde’ van de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde.
Om te komen tot een goede samenwerking werd afgesproken dat er een middag ‘duocoaching’ zou worden gevolgd. Als voorbereiding voor deze middag vulden wij beiden de ‘Belbin zelfperceptietest’ (welke rol heb je binnen een team) en de ‘Thomas-Killmann(conflictstijlen) test’ in. De uitkomsten van deze testen gaven mij een duidelijk(er) beeld van mijzelf en van mijn ‘duo-manager’, ik vond het dan ook zeer leerzaam. Naast het bespreken van deze uitkomsten werd, tijdens de coachingsmiddag ook uitgebreid gesproken over beider achtergrond en verwachting(en) van de toekomst. Ondanks dat ik de nucleair geneeskundige al meerdere jaren ken heb ik nu toch meer inzicht en begrip in zijn handelen. Uit de testen bleek bijvoorbeeld dat wij ‘elkaars tegenpolen’ zijn. Kunst is nu om juist gebruik te gaan maken van elkaars sterke punten om zo een sterk team gaan vormen. Kortom een zeer leerzame middag om jezelf en collega wat beter te leren kennen. Tevens kunnen wij met deze kennis aan de slag om te komen tot een goed team.

Jos JacobsUnithoofd Nucleaire Geneeskunde - Erasmus MC
© 2020 De Nieuwe Verdieping