Mathilde Steenbeek

mathilde steenbeek

studeerde klinische en ontwikkelingspsychologie te Amsterdam en voltooide de psychotherapieopleiding aan RINO Utrecht (systeem, psychoanalytisch, cognitief gedragstherapeutisch, interactioneel). Zij heeft op kunnen groeien in een internationaal georiënteerde systemische stroming in GGZ Altrecht/Utrecht en heeft veel ervaring opgedaan met systemisch werken en denken in psychiatrische en academische ziekenhuizen.(Altrecht, UMCU, AMC, Bascule) Zij gaf les aan medisch studenten en tot op heden in systeemdenken aan RINO Amsterdam.
Zij was programma- kwaliteitsmanager, lid van het managementteam van De Bascule en het overstijgende Amsterdamse kwaliteitsteam van AMC, Jellinek, Arkin. Zij heeft als kwaliteitsmanager grote (cultuur)veranderingstrajecten geleid. In het AMC heeft zij spiegelsessies begeleid gericht op feedback van cliënten. In UMCU heeft zij als communicatieadviseur de “videotraining on the job” voor medisch specialisten (i.o.) mede geïmplementeerd en uitgevoerd.
Ze heeft een praktijk voor (systeem)psychotherapie en coaching aan de Nieuwe Keizersgracht te Amsterdam (teams, werkrelaties, familiebedrijven). Vanaf 2004 ontwikkelde zij samen met Annemarijn Spaans diverse trainingsprogramma’s voor particulieren en organisaties op het gebied van samenwerking, persoonlijke effectiviteit en vitaliteit. Sinds 2008 is zij aangesloten bij De Nieuwe Verdieping en neemt ze deel aan het grootschalige leiderschapstraject bij het Erasmus MC en aan de andere trajecten waar “De Nieuwe Verdieping” bij betrokken is. Daarnaast doet zij (team)coachingstrajecten binnen ziekenhuizen, ministeries en de advocatuur.

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling steunt op de ontwikkeling van menselijk kapitaal en hun onderlinge relaties. Intermenselijke processen boven en onder de oppervlakte bepalen uiteindelijk het resultaat van een organisatie. Creëren van synergie tussen management en werkvloer en het opheffen van blokkades daarbinnen is essentieel voor het welslagen van welke cultuur- of organisatieverandering dan ook. Goed toegerust management met een gezonde dosis zelfkennis en inzicht in- en hanteren van (irrationele)processen en ‘up to date’ management- en communicatieve vaardigheden zijn bepalend voor succes. Zij zijn in staat hun eigen invloed te herkennen, uit te bouwen of eventueel om te buigen en een dergelijke ontwikkeling te stimuleren bij hun werknemers. Mede door haar achtergrond en ervaring sluit Mathilde goed aan bij de verander- en ontwikkelbehoeften van het management, teams en organisaties en is zij in staat om cultuurverandering of veranderproject daadwerkelijk te realiseren, te implementeren en te borgen.

Kennis en kunde

Mathilde Steenbeek beschikt over veel kennis en ervaring omtrent trainen en coachen van leidinggevenden en teams. Zij heeft een getraind oog voor irrationaliteit en systeemfenomenen, of het aandachtsveld individueel is, team, of organisatie. Zij gelooft niet in ‘quick fixes’ maar wel in onverwacht snel resultaat wanneer een disfunctioneel patroon doorbroken kan worden. Ze maakt circulaire patronen inzichtelijk voor leidinggevenden en geeft handvatten hoe die te versterken of te doorbreken. Zij bewaakt altijd de balans tussen stabiliteit en verandering. Zij heeft een reflectieve én resultaatgerichte werkwijze waarbij het stellen van de juiste vraag tot de beste oplossingen leidt.