WORKSHOPS

TEAMCOACHING

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

COACHING

|

|

|

INTERVISIE & INSTRUMENTEN

Specialist in medisch leiderschap

Over de Nieuwe Verdieping

De Nieuwe Verdieping is een maatschap van zes leden: arbeids- en organisatiepsychologen, een psychiater en klinisch psycholoog/psychotherapeuten. Onze expertise ligt in het ontwerpen en uitvoeren van leiderschapsprogramma’s bij (cultuur)veranderingen.

De gedachte hierachter is dat leidinggevenden de cultuur van een organisatie bepalen. De manier waarop zij de gewenste cultuurverandering vormgeven in hun leiderschap dient als voorbeeld voor de rest van de organisatie. De Nieuwe Verdieping ziet daarom nauwe betrokkenheid met Raden van Bestuur/directies op de gewenste cultuurverandering als een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van een verandertraject.

De Nieuwe Verdieping is geaccrediteerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en daarmee door de overheid erkend als opleidingsinstituut. Dat is een garantie voor kwaliteit en betekent dat onze activiteiten onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van BTW.

Tailormade Programma’s

Onze programma’s zijn ‘tailormade’. We ontwikkelen onze programma’s  na een zorgvuldige analyse van de vraagstelling en de behoeften van de organisatie.
Een goed voorbeeld hiervan is een groot opgezet leiderschapsprogramma dat wij vanaf 2009 tot heden hebben uitgevoerd bij het Erasmus MC in Rotterdam. Het leiderschapsprogramma hebben we ontwikkeld op basis van vier kernwaarden die het ErasmusMC heeft geformuleerd met als overkoepelend motto “Samen en Verbinden”. Men wilde dit motto en deze vier kernwaarden (leerbaar zijn, toetsbaar zijn, verantwoordelijkheid geven en nemen, teamspeler zijn) herkenbaar terugzien in de cultuur en het leiderschap van het ErasmusMC.

Het leiderschapsprogramma is als succesvol ervaren. Leidinggevenden geven aan zich beter toegerust te voelen voor hun leiderschapstaken en de medewerkerstevredenheid is aanzienlijk gestegen.

Ook heeft De Nieuwe Verdieping een landelijk draaiboek voor de training Teamgericht Leiderschap ontwikkeld voor alle Academische Ziekenhuizen in Nederland in opdracht van de Stichting Sofokles.

Leiderschapsprogramma’s in company

Bij modern leiderschap is zelfkennis een belangrijke voorwaarde. Modern leiderschap gaat over authenticiteit en over goed gebruik maken van je talenten en vaardigheden. Het is belangrijk eigen sterke en zwakke punten te (her)kennen en nieuwe vaardigheden aan te leren om het handelingsrepertoire te verbreden.

Voorwaarde voor het succes van onze leiderschapsprogramma’s is het creëren van een veilig en prettig leerklimaat, waarbij mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen en wij hen helpen grenzen te verkennen en te verleggen. Inzicht vergroten, effectief leren communiceren en beïnvloeden, identificatie met visie, strategie en doelstellingen van de organisatie, en de versterking van leiderschapswaarden behoren tot aandachtspunten binnen onze programma’s.

offerte op aanvraag verkrijgbaar na een oriënterend gesprek.

Leergang Moedig Leiderschap - NIEUW -

Als leider word je geacht open te staan voor anderen en tegelijkertijd moet je het zelf ook allemaal beter weten. Je moet dienend, maar ook sturend zijn. Besluitvaardig en meevoelend. Je bevindt je als het ware in een constante paradox, die op den duur zijn tol kan eisen. Om de rol van leidinggevende bezield en effectief te blijven vervullen is moed en zelfinzicht nodig.
Moed om jezelf te laten zien, en vanuit eigenheid te kunnen leidinggeven.

De Leergang Moedig Leiderschap ondersteunt leidinggevenden bij het (terug-) vinden van de kern van hun persoonlijk leiderschap. Wij nemen jou mee naar de ‘bright en dark side of leadership’. Het biedt inzicht in vaste patronen die niet meer werken en het effect daarvan op jou als leider en jouw professionele werkomgeving. Centraal staat het daadwerkelijk beleven. In de leergang speelt daarom het beeld in de vorm van fragmenten uit films en documentaires een belangrijke ondersteunende rol.

Leergang persoonlijk leiderschap

Doelstelling: Het verkrijgen van persoonlijk inzicht, leren effectief communiceren en beïnvloeden, identificatie met visie en strategie van de organisatie en versterken van persoonlijke leiderschapswaarden. 

Deze leergang bestaat uit 3 modules

Bij module 1 staat persoonlijk leiderschap centraal, waarbij een intensieve verdieping plaatsvindt op kernovertuigingen, waarden, invloeden van het gezin van herkomst. Voorafgaand maken wij vaak gebruik van een test gebaseerd op een beproefd persoonlijkheidsmodel  (de Big 5) of een 360 graden enquete.

Module 2 is met name gericht op invloed nemen en handelen binnen de context, waarbij conflicthantering, interactiestijlen,  feedback geven en ontvangen centraal staan

Bij Module 3 gaan we in op de organisatorische context en de eigen leiderschapsrol

De leergang is bestemd voor hoger management. De leergang duurt 5 dagen verspreid over 5 maanden. In de tussentijd werken de deelnemers aan leerexperimenten. Na de leergang vindt er een aantal keer begeleide intervisie plaats. Kosten bedragen 2000,00 euro exclusief verblijfskosten.

Leergang teamgericht leiderschap: creëeren van high performance teams: duur 4 dagen

Deze leergang bestaat uit 2 modules.

De eerste module gaat over teamanalyse en systeemdenken. In 4 dagdelen komen successievelijk aan bod: teamontwikkelingsfasen, rollen van de teamleider, drijfveren binnen teams en systeemdenken. ook zullen irrationele en contraproductieve patronen in teams geanalyseerd worden.

In module 2 (ook bestaande uit 4 dagdelen) omvat groepscoaching en interventiekunde. Hierbij gaat het om het hanteren van weerstanden, doorbreken van defensieve patronen en inzicht vergroten ten aanzien van het ontwikkelpotentieel van een team en het vergroten van de vaardigheden als teamcoach (interventietechnieken)

De leergang is bestemd voor teamleiders. De leergang duurt 4 dagen verspreid over 4 maanden. In de tussentijd werken de deelnemers aan leerexperimenten. Na de leergang vindt er een aantal keer begeleide intervisie plaats. Kosten bedragen 1280,00 euro exclusief verblijfskosten.

Workshops

Workshop De 5 frustraties van teamwork

Untitled

In deze workshop nemen wij u mee in het gedachtengoed van Patrick Lencioni, bekend van het boek De 5 frustraties van teamwork.  Lencioni biedt een toegankelijk model voor het begrijpen en verbeteren van teamdynamiek. Belangrijk bij teamwork is onder meer:

het bouwen aan vertrouwen, het kunnen omgaan met conflicten, het creëren van betrokkenheid, het voelen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en resultaatgericht werken. Al deze verschillende fasen in teamwork vergen een ander leiderschap.

In deze workshop zullen wij praktische handreikingen geven, hoe per teamfase te handelen als leidinggevende en welke remedies er zijn om de belangrijkste teamfrustraties te lijf te gaan. Korte inleidingen worden afgewisseld met oefeningen.  Hoe meer casuïstiek wordt ingebracht, hoe levendiger en praktischer de workshop wordt!

Om het model te illustreren maken we ook gebruik van filmfragmenten die uitnodigen tot dialoog en reflectie. We zien u graag tegemoet!

Workshop Schaduw en macht

HOC

In deze workshop gaan wij in op het omgaan met macht en onmacht. U krijgt zicht op irrationele processen bij leiderschap en nemen u onder meer mee in het gedachtegoed van managementgoeroe Manfred Kets de Vries. Wij verkennen met u de schaduwkant, afweermechanismen, relationele ‘scripts’ tussen leiders en medewerkers, Wat gebeurt er in de interactie tussen deze twee partijen? Wij zullen u inzichten bieden in wat er speelt in de onderstroom tussen leiders en medewerkers, in groepen en hoe daar mee om te gaan. Ook nemen wij u mee in ‘machiavellisme’ en ‘Luciferhaakjes’.

Korte theoretische intermezzo’s worden afgewisseld met (reflectie)oefeningen. Het gebruik van filmfragmenten zal diverse psychologische mechanismen helder illustreren  en uitnodigen tot dialoog en reflectie.

Kosten workshop: 1600 euro bij maximaal 10 deelnemers.

Onze opdrachtgevers

Testimonials

Per 1 januari 2016 is duo-management ingevoerd op mijn afdeling. Dit betekende voor mij dat ik, als unithoofd, samen met de medisch coördinator(nucleair geneeskundige) verantwoordelijk werd voor de processen binnen de modaliteit ‘Nucleaire Geneeskunde’ van de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde.
Om te komen tot een goede samenwerking werd afgesproken dat er een middag ‘duocoaching’ zou worden gevolgd. Als voorbereiding voor deze middag vulden wij beiden de ‘Belbin zelfperceptietest’ (welke rol heb je binnen een team) en de ‘Thomas-Killmann(conflictstijlen) test’ in. De uitkomsten van deze testen gaven mij een duidelijk(er) beeld van mijzelf en van mijn ‘duo-manager’, ik vond het dan ook zeer leerzaam. Naast het bespreken van deze uitkomsten werd, tijdens de coachingsmiddag ook uitgebreid gesproken over beider achtergrond en verwachting(en) van de toekomst. Ondanks dat ik de nucleair geneeskundige al meerdere jaren ken heb ik nu toch meer inzicht en begrip in zijn handelen. Uit de testen bleek bijvoorbeeld dat wij ‘elkaars tegenpolen’ zijn. Kunst is nu om juist gebruik te gaan maken van elkaars sterke punten om zo een sterk team gaan vormen. Kortom een zeer leerzame middag om jezelf en collega wat beter te leren kennen. Tevens kunnen wij met deze kennis aan de slag om te komen tot een goed team.

Jos Jacobs
Jos JacobsUnithoofd Nucleaire Geneeskunde - Erasmus MC
© 2016 De Nieuwe Verdieping